OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ / ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OS. ÚDAJŮ UŽIVATELŮ WEBSITE CHRANIMEVODU.CZ


Základní pravidla ochrany osobních údajů uživatelů ve smyslu zákona 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů a informací a souvisejících předpisů Evropské unie a navazujících právně závazných norem aplikovaných v právním řádu České republiky v aktuálním platném znění.


Kdo jsme


CHRÁNÍME VODU, z.s.

Jsme občanské sdružení CHRÁNÍME VODU, z.s. a cílem našeho působení je poukazovat na rizika spojená s provozem a rozšířením povrchového hnědouhelného dolu Turów a s ním související tepelné elektrárny na tento důl navázané. Naše webová adresa je: https://www.chranimevodu.cz. Naše IČ je 07903138, datum zápisu do spolkového rejstříku je 12. března 2019, spisová značka: L 12172 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Předseda Jan Široký, tel. č. 776 35 35 65


Komentáře

ROZSAH, ZPRACOVÁNÍ A ULOŽENÍ ÚDAJŮ PŘI ODESLÁNÍ UŽIVATELSKJÉHO KOMENTÁŘE


komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.


Média

ROZSAH, ZPRACOVÁNÍ A ULOŽENÍ ÚDAJŮ PŘI PRÁCI S MÉDII


média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.


Cookies

ROZSAH, ZPRACOVÁNÍ A ULOŽENÍ ÚDAJŮ „COOKIES“


Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.


Vložený obsah z dalších webů

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA OBSAH A SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ
U ČÁSTÍ IMPLEMENTOVANÝCH Z JINÝCH WEBŮ


Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.


Obnovení hesla, odeslání formulářů

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ PŘI ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI O OBNOVU HESLA
A OBECNÝ ROZSAH ÚDAJŮ PŘI ODESÍLÁNÍ UŽIVATELKÝCH FORMULÁŘŮ
SKRZ WEBSITE WWW.CHRANIMEVODU.CZ


Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla. Systém uchovává podané on-line žádosti o obnovu hesla a stejně tak je uchováván datový záznam při odeslání jiných webových formulářů, a to z důvodu ochrany uživatele a ochrany systému před on-line útoky.


Jak dlouho uchováváme vaše údaje

DOBA ARCHIVACE A UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ UŽIVATŮ V SYSTÉMU WEBSITE


Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.


Jaká máte práva?

PRÁVA UŽIVATELŮ VE VĚCI ZPRACOVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ


Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Doba uchování osobních údajů a informací se řídí platnými právními předpisy, předně pak zákonem číslo 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů a informací. Na žádost uživatele při zrušení uživatelského účtu můžeme provést ruční kontrolu smazání informací o uživateli. V případě, kdyby smazání datového zápisu souvisejícího s uživatelem znamenalo poškození či zničení duševního vlastnictví provozovatele, omezení či odepření autorského práva či výkonu práva z autorských licencí, je provozovatel oprávněn uživateli vyčíslit předpokládané škody a dotčené údaje odstranit až po té, co uživatel projeví vůli akceptovat povinnost provozovateli případné škody na duševním vlastnictví či nepřiměřeně vzniklé náklady nahradit, nebo tyto uživatel na výzvu provozovatele zálohově uhradí či poskytne adekvátní jistinu.


Kam posíláme vaše data?

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ
MIMO SYSTÉM PROVOZOVATELE A BEZ MOŽNOSTI
PROVOZOVATELE NA ÚDAJI PROVÁDĚT KONTROLU
ČI DO PROCESU ZASAHOVAT


Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Vedle komentářů či aktivně odeslané informace uživatelem probíhá automatizovaný sběr obecných informací o aktivitách uživatele předně prostřednictvím systému sčítání a analýzy prováděných společností Google Inc., dále z provozních důvodů probíhá obecný monitoring ze strany provozovatele serveru a v případě reklamních sdělení či externích scriptů může být prováděno obecné sbírání dat o uživatelích ze strany provozovatele reklamního a bannerového systému či dalších automatizovaných scriptů třetích stran.