PRAVIDLA, PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ WEBSITE WWW.CHRANIMEVODU.CZ

ZÁKLADNÍ A ZÁVAZNÁ PRAVIDLA A DEFINICE PRÁV A POVINNOSTÍ UŽIVATELŮ WEBSITE
WWW.CHRANIMEVODU.CZ A WEBSITE V RÁMCI SUBDOMÉN *.CHRANIMEVODU.CZ. (dále jen „WEBSITE“)

VSTUPEM A POUŽÍVÁNÍM WEBSITE VYJADŘUJETE SOUHLAS S TĚMITO OBECNÝMI PRAVIDLY. VĚCI NEŘEŠENÉ TĚMITO PRAVIDLY NEBO SITUACE, KTERÉ LZE POVAŽOVAT ZA SPORNÉ NEBO NEJEDNOZNAČNÉ SE ŘÍDÍ OBECNĚ PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY A EVROPSKÉ UNIE PŘÍPADNĚ OBECNÝMI ZVYKLOSTMI.


UŽIVATELSKÁ PRAVIDLA PRO WEBSITE: CHRANIMEVODU.CZ

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. DEFINICE POJMŮ
   1. WEBSITE: pro účet těchto uživatelských pravidel je slovem „website“ myšlen webový veřejný obsah na doméně „chranimevodu.cz“ a případných subdoménách
   2. SPOLEK: Spolek je právnická osoba zapsaná ve spolkovém rejstříku jako CHRÁNÍME VODU, z.s. IČ 07903138 zapsaná L 12172 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
   3. PROVOZOVATEL: provozovatelem website je „spolek“
   4. UŽIVATEL: Uživatel je on-line návštěvník, který si zobrazuje a používá „website“ na doméně či subdoméně *.chranimevodu.cz
   5. OSOBNÍ ÚDAJE: Osobní údaje jsou informace o fyzické osobě definované zákonem 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů a informací.
 2. UŽIVATELSKÁ PRAVIDLA
 3. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI
  1. „Provozovatel“ neodpovídá za obsah sdělení, jímž není autorem oprávněný zástupce „spolku“, jakkoliv tato mohou být publikována na „website“, a to zejména jako monitoring médií a veřejně publikovaných informací, názory a komentáře „uživatelů“ či obsah v rámci on-line diskuze.
 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Věci neřešené těmito pravidly se řídí platnými právními předpisy České republiky a normami Evropské unie v platném znění.

***** TATO STRÁÍNKA SE NYNÍ UPRAVUJE *****

děkujeme za pochopení