EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR

USNESENÍ MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ SOUDNÍHO DVORA Z 20.09.2021

20. 9. 2021 CHRÁNÍME VODU 0

Předběžné opatření Evropského soudního dvora ze dne 20.09.2021 / „Řízení o předběžných opatřeních – Článek 279 SFEU – Životní prostředí – Těžba hnědého uhlí v povrchovém dole – Hnědouhelný důl Turów (Polsko) – Nesplnění povinností vyplývajících z usnesení – Změna okolností – Neexistence – Penále“

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR

USNESENÍ MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ SOUDNÍHO DVORA z 21. 5. 2021

21. 5. 2021 CHRÁNÍME VODU 0

21. května 2021 „Řízení o předběžných opatřeních – Článek 279 SFEU – Návrh na předběžná opatření – Životní prostředí – Směrnice 2011/92/EU – Posuzování vlivů některých záměrů na životní prostředí – Těžba hnědého uhlí v povrchovém dole – Hnědouhelný důl Turów (Polsko)“