EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR

USNESENÍ MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ SOUDNÍHO DVORA Z 21.05.2021

21. 5. 2021 CHRÁNÍME VODU 0

Řízení o předběžných opatřeních – Článek 279 SFEU – Návrh na předběžná opatření – Životní prostředí – Směrnice 2011/92/EU – Posuzování vlivů některých záměrů na životní prostředí – Těžba hnědého uhlí v povrchovém dole – Hnědouhelný důl Turów (Polsko)“