Povrchový hnědo-uhelný důl a elektrárna Turów

O sdružení CHRÁNÍME VODU, z.s.

10. 10. 2021 CHRÁNÍME VODU 0

Již nyní je důl Turów tak rozsáhlý a předně hluboký, že podle oficiálně dostupných dat odčerpává objem vody srovnatelný se spotřebou jedné čtvrtiny Prahy (tedy spotřeba vody pro 250.000 lidí). Důl se blížil ke konci období, po které měl povolení těžby a místo plánování rekultivace se polská vláda rozhodla situaci podstatně zhoršit. Přistoupili tak k plánu důl rozšířit téměř k českým hranicím a PROHLOUBIT O 80 METRŮ!!!

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR

USNESENÍ MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ SOUDNÍHO DVORA Z 21.05.2021

21. 5. 2021 CHRÁNÍME VODU 0

Řízení o předběžných opatřeních – Článek 279 SFEU – Návrh na předběžná opatření – Životní prostředí – Směrnice 2011/92/EU – Posuzování vlivů některých záměrů na životní prostředí – Těžba hnědého uhlí v povrchovém dole – Hnědouhelný důl Turów (Polsko)“

Obrázek není k dispozici

KONTAKTY

10. 10. 2010 CHRÁNÍME VODU 0

kontakty na sdružení CHRÁNÍME VODU, z.s. a další spolupracující organizace, instituce a orgány státní správy a samosprávy