Vyjednávání s Polskem o dolu Turów nemá logiku. Česko podrývá vlastní pozici

DŮL TURÓW
Důl Turów a tepelná elektrárna na hnědé uhlí

KOMENTÁŘ | SERVER: WWW.HLIDACIPES.ORG | EVA KRUŽÍKOVÁ | 03.10.2021


Situace kolem dolu Turów je zvláštní až absurdní. Česko na jedné žádá Soudní dvůr EU, aby rozhodl, že Polsko porušuje unijní právo. Na straně druhé ale vyjednává s Polskem smlouvu, která by mu zcela jednoznačně povolila porušovat právo EU, dále těžit a pokračovat v devastaci životního prostředí jak na svém, tak na českém území.

Řadu měsíců se v médiích dozvídáme novinky o polském dolu Turów. Jde o spor mezi Českou republikou a Polskou o pokračování těžby v hnědouhelném dole, která má negativní dopad zejména na zásoby pitné vody v českých obcích (ale i v sousedním Německu).

Poté, co se České republice dlouhodobě nedařilo dohodnout se s příslušnými polskými orgány o řešení situace, odhodlala se v únoru 2021 podat na Polsko k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu pro neplnění povinností stanovených právem EU.

Bude vše odpuštěno?

Kauza Turów je u unijního soudu stále otevřená. Soudní dvůr v květnu uložil Polsku okamžitě pozastavit práce v dolech. Protože však Polsko neuposlechlo, požádala Česká republika soud, aby na Polsko uvalil pokutu. Soudní dvůr žádosti vyhověl a uložil v září Polsku pokutu půl milionu eur denně – za nerespektování jeho rozhodnutí. Polsko pokutu neplatí a těží vesele dál; podle svých plánů až do roku 2044.

Mezitím ovšem Česká republika začala s Polskem vyjednávat o smlouvě, podle které bychom měli jakousi záruku, že po dobu trvání těžby zejména nebudou překračovány limity dopadu na životní prostředí, že Polsko bude České republice poskytovat informace o stavu podzemních vod a že bude investovat do příslušných opatření na ochranu podzemních vod. V případě, že smlouva bude uzavřena, ČR slíbila, že stáhne žalobu od unijního soud.

Povrchový důl hnědého uhlí a s ním související tepelná-uhelná elektrárna Turów / Polsko

Postup ČR má logiku v požadavku na uložení pokuty za neplnění květnového rozhodnutí soudu. Vyjednává smlouvy s Polskem smlouvu, za jakých okolností by mohlo dále těžit už ale logiku postrádá.

Jsou příslušné české orgány skutečně přesvědčeny o tom, že Polsko nedodržuje své povinnosti stanovené právem EU? Pokud ano, pak jednání o tom, že „skousneme“ další porušování práva, když za to dostaneme zaplaceno, vypadá opravdu absurdně.

Jestliže skutečně chceme uzavřít dvoustrannou dohodu, zřejmě si tedy nemyslíme, že Polsko porušuje nějaké právní předpisy. A zřejmě nám už nevadí, že bude pokračovat znečišťování ovzduší spalováním uhlí a devastace vodních zdrojů.

Až se zase obrátíme na soud

Proč tedy Česká republika posílala žalobu k unijnímu soudu, když se nakonec spokojí s „finančním odškodněním“? A proč se české orgány ještě před podáním této žaloby radily s Evropskou komisí, jak ona vidí celou tuto kauzu?

Je dobré vědět také, že jak žaloba jednoho členského státu EU vůči druhému, tak i uložení předběžného opatření a následně pokuty soudem nepatří k opatřením, jež by se při vymáhání evropského práva používala dnes a denně. Jsou skutečně výjimečná.

O co tedy české vládě jde? Jde jí o dodržování platných právních předpisů, anebo jí nevadí, že právo jde stranou a stav životního prostředí se bude dále zhoršovat? Jde hlavně o peníze, které možná z Polska přijdou?

Napadlo někoho, že si česká vláda vlastně dělá legraci z nejvyššího soudního orgánu EU a koneckonců i z Evropské komise? Tyto orgány jsou sice objektivní, ale jak se asi budou tvářit na případné budoucí české stížnosti na porušování evropského práva? Budou je vůbec moct brát vážně?


Autorka je právnička, po celou svou profesní kariéru se zabývá právem životního prostředí, jak v ČR, tak v EU. V roce 1990 spolu s Bedřichem Moldanem zakládala české Ministerstva životního prostředí ČR; učila 12 let právo životního prostředí na Právnické fakultě UK, kde získala i docenturu; 13 let vedla nezávislý think tank Ústav pro ekopolitiku. Od roku 2007 pracovala jako ředitelka jednoho ze 13 týmů na Právní službě Evropské komise. K náplni práce tohoto týmu patří právní problematika životního prostředí, energetiky a vnitřního trhu.


ODKAZY:

Autor: Český rozhlas iRozhlas CZ 10 článků
on-line zpravodajský a publicistický server provozovaný službou veřejných médií - veřejno-právní médium Český rozhlas

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*