Výpis ze spolkového rejstříku

SPOLKOVÝ REJSTŘÍK
SPOLKOVÝ REJSTŘÍK

CHRÁNÍME VODU, z.s., 

CHRÁNÍME VODU, z.s., L 12172 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Datum vzniku a zápisu:12. března 2019


Spisová značka:L 12172 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem


Název: CHRÁNÍME VODU, z.s.


Sídlo: 1. máje 97/25, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec


Identifikační číslo: 07903138


Právní forma: Spolek


Účel: Ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku

Poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti ochrany životního prostředí


Propagace a šíření informací související s ochranou přírody a dopady negativních faktorů na životní prostředí, jakož i kvalitu života občanů, jako je například průmyslová činnost, důlní činnost a další odvětví, která mají negativní vliv na životní prostředí a kvalitu života obyvatel


Spolupráce s vládou České republiky, místní samosprávou, státní správou, právnickými či fyzickými osobami či vyvíjení vlastní činnosti ve věcech ochrany přírody a životního prostředí předně ve snaze omezení či zastavení důlní činnosti, včetně zahraničních dolů, jakými je například polský důl Turów, či zastavení nebo omezení činnosti tepelných elektráren nebo dalších výrazných znečišťovatelů životního prostředí nebo při eliminaci budoucí rizik v rámci plánování a přípravy průmyslové, stavební či jiné činnosti v zákony daném rozsahu


Organizování společenských, benefičních, informačních veřejných či odborných akcí, které mají za cíl ochranu životního prostředí, propagaci a šíření informací či hmotnou nebo nehmotnou podporu aktivit, které jsou v souladu se základními účely spolku


Spolupráce se všemi dotčenými úřady, právnickými či fyzickými osobami, jakož i vlastní aktivita na tvorbě strategie, koncepce, přípravy a realizace opatření směřujících k ochraně přírody či minimalizace následků působení průmyslové, důlní či jinak přírodu poškozující činnosti


Název nejvyššího orgánu: Členská schůze


Statutární orgán:

předseda: JAN ŠIROKÝ, dat. nar. 20. července 1976
Na Srázu 56, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec
Den vzniku funkce: 12. března 2019


Počet členů:1


Způsob jednání: Předseda jedná samostatně jménem spolku.Autor: Jan Široký 4 články
administrátor website www.CHRANIMEVODU.cz předseda občanského sdružení Chráníme vodu