Výpis z veřejného rejstříku v ARES – elektronický opis CHRÁNÍME VODU, z.s.

MINISTARSTVO SPRAVEDLNOSTI / PORTÁL JUSTICE.CZ
MINISTARSTVO SPRAVEDLNOSTI / PORTÁL JUSTICE.CZ

(Datum aktualizace databáze: 8.10.2021)
Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc
Odkazy a jiná zobrazení

Základní údaje

rejstřík:Spolkový rejstřík
IČO:07903138
obchodní firma:CHRÁNÍME VODU, z.s.
sídlo:1. máje 97/25, 46007 Liberec – Liberec III-Jeřáb, okres : Liberec
datum zápisu:12.3.2019

Účel společnosti

Ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku
Poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti ochrany životního prostředí
Propagace a šíření informací související s ochranou přírody a dopady negativních faktorů na životní prostředí, jakož i kvalitu života občanů, jako je například průmyslová činnost, důlní činnost a další odvětví, která mají negativní vliv na životní prostře dí a kvalitu života obyvatel
Spolupráce s vládou České republiky, místní samosprávou, státní správou, právnickými či fyzickými osobami či vyvíjení vlastní činnosti ve věcech ochrany přírody a životního prostředí předně ve snaze omezení či zastavení důlní činnosti, včetně zahraničních dolů, jakými je například polský důl Turów, či zastavení nebo omezení činnosti tepelných elektráren nebo dalších výrazných znečišťovatelů životního prostředí nebo při eliminaci budoucí rizik v rámci plánování a přípravy průmyslové, stavební či jiné činno sti v zákony daném rozsahu
Organizování společenských, benefičních, informačních veřejných či odborných akcí, které mají za cíl ochranu životního prostředí, propagaci a šíření informací či hmotnou nebo nehmotnou podporu aktivit, které jsou v souladu se základními účely spolku
Spolupráce se všemi dotčenými úřady, právnickými či fyzickými osobami, jakož i vlastní aktivita na tvorbě strategie, koncepce, přípravy a realizace opatření směřujících k ochraně přírody či minimalizace následků působení průmyslové, důlní či jinak přírodu poškozující činnosti

Statutární orgán

jméno:JAN ŠIROKÝZapsáno  12.3.2019
Vymazáno 4.5.2021
adresa:Havlíčkova 3997/14, 46601 Jablonec nad Nisou – Jablonec nad Nisou, okres : Jablonec nad Nisou
funkce:předseda
vznik funkce:12.3.2019
jméno:JAN ŠIROKÝZapsáno  4.5.2021
adresa:Na Srázu 56, 46312 Liberec – Liberec XXV-Vesec, okres : Liberec
funkce:předseda
vznik funkce:12.3.2019

Způsob jednání

Předseda jedná samostatně jménem spolku.Zapsáno  12.3.2019


Autor: Jan Široký 4 články
administrátor website www.CHRANIMEVODU.cz předseda občanského sdružení Chráníme vodu